Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Spakenburg komt met statement: ijzeren staaf door ruit bestuurslid, Vince Gino Dekker aangevallen

Met een krachtig en uitgebreid statement heeft Spakenburg gereageerd op de gebeurtenissen van afgelopen zaterdag op Nieuw Zuid. Naar nu blijkt zijn er de afgelopen periode meerdere ernstige incidenten geweest.

De Blauwen schrijven op de clubsite: ,,De laatste twee dieptepunten: een ijzeren staaf die bij een bestuurslid thuis door de voorruit is gegooid, waarbij gelukkig geen gewonden zijn gevallen en de bedreigende situatie afgelopen zaterdag bij de oefenwedstrijd tegen Quick Boys in Katwijk.”

Bedreiging voor continuïteit

,,Deze en andere – criminele – gedragingen kunnen niet losgezien worden van de eerdere opgelegde verboden tot ons sportpark van lieden die onder de naam Harde Kern Spakenburg (HKS) opereren. Het escalerende karakter – van vernielingen bij ons en andere voetbalverenigingen en knokpartijen tot provoceren, intimideren en bedreigen van vrijwilligers en spelers – is zorgwekkend en schandalig en kan zelfs de continuïteit van SV Spakenburg in gevaar brengen.”

Spakenburg vervolgt: ,,Intimiderende telefoontjes, vrijwilligers opzoeken op hun werk en bedreigingen in de persoonlijke leefomgeving. (..) Sinds het opgelegde sportparkverbod vorig jaar september hebben lieden gelieerd aan HKS hun werkterrein van o.a. vernielingen, vechtpartijen en het fabriceren van zelfgemaakte slagwapens uitgebreid met intimidatie en bedreigingen in de persoonlijke leefomgeving van vrijwilligers en speler Vince Gino Dekker.”

Vince Gino Dekker aangevallen

,,Het meest recente dieptepunt vond afgelopen zaterdag plaats tijdens de oefenwedstrijd tegen Quick Boys in Katwijk, waarbij onze speler Vince Gino Dekker is aangevallen, maar gelukkig niet gewond is geraakt. Bij diverse waarnemingen is duidelijk geworden dat lieden die al enige tijd een verbod hebben tot de Blauwe zijde van de Westmaat hierbij betrokken waren. Na optreden door een grote politiemacht is een einde gemaakt aan de bedreigende en grimmige situatie op het sportcomplex. Daarbij moesten spelers en technische staf van de Blauwen uit veiligheidsoverwegingen enige tijd in de kleedkamer blijven, totdat de groep was afgevoerd naar hun eigen gecharterde touringcar en onder politiebegeleiding het sportpark heeft verlaten. Tijdens de rit is de buschauffeur door enkele lieden van deze groep vervolgens mishandeld, volgens diverse mediaberichten. Op advies van de politie is de spelersbus van SV Spakenburg vanuit Katwijk niet rechtstreeks naar Spakenburg gereden, maar naar Baarn, waarna spelers in groepjes en onder politiebegeleiding veilig naar hun voertuigen in Spakenburg zijn gebracht.

Als bestuur zijn we opnieuw geschokt over dit onacceptabele en wanstaltige gedrag door een groep jongeren en volwassenen. Het mag duidelijk zijn dat we Vince Gino Dekker steunen en hopen en verwachten dat we tot het einde van dit seizoen mogen genieten van zijn voetbalcapaciteiten.”

Politieonderzoek

Spakenburg heeft, in samenspraak met gemeente en politie, aangegeven dat het justitieel onderzoek naar de bedreigingen en misdragingen geïntensiveerd zal worden. De Blauwen nemen tenslotte stevig afstand van de zogenaamde Harde Kern Spakenburg: ,,Gezien de soms jeugdige leeftijd van jongeren die sympathiseren met HKS – actief en passief – willen we aan ouders benadrukken dat HKS géén fanclub is van SV Spakenburg. De acties die ze ontplooien hebben überhaupt niks met voetbal te maken. HKS ontpopt zich steeds meer tot organisatie waarin crimineel gedrag wordt verheerlijkt en waarin jongeren om wat voor reden dan ook helaas worden meegezogen.”