Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Ledenraad KNVB stemt in met wijzigingen voetbalpiramide; “weekendvoetbal” vanaf seizoen 23/24 een feit

De ledenraad van de KNVB heeft op 18 juni ingestemd met een aantal voorgestelde wijzigingen in de voetbalpiramide. De belangrijkste is de invoering van het zogenaamde “weekendvoetbal,” waarbij zaterdag- en zondagclubs worden gemengd en regionaal ingedeeld. Daarnaast wordt het aantal competities in de eerste, tweede en derde klasse teruggebracht en wordt de Hoofdklasse omgedoopt tot Vierde Divisie. Deze laatste wijziging gaat per komend seizoen in.

Maar de belangrijkste wijziging is toch wel de invoering van het weekendvoetbal. Met deze wijziging verdwijnt in principe de scheiding tussen het zaterdag- en zondagvoetbal, principiële zaterdagclubs behouden wel het recht om zowel uit, als thuis op die dag te spelen. Een regeling die we al kennen vanuit de Tweede Divisie. De invoering van het weekendvoetbal maakt het wel mogelijk om veel meer regionaal in te kunnen delen en reisafstanden te verkleinen. Daardoor worden affiches aantrekkelijker en komt er meer publiek op de wedstrijden af is de gedachtegang. De afgelopen jaren maakten vooral de zondagclubs zich hard voor het weekendvoetbal. Deze wordt vanaf het seizoen 23/24 ingevoerd.

Vanaf dat seizoen zullen er in de klassen onder de Hoofdklasse ook minder poules zijn, waardoor de voetbalpiramide verder versmald. De eerste klasse gaat van elf naar acht poules, de tweede klasse van 22 naar 16 en de derde klasse van 42 naar 32. Deze verandering betekent dat er voor komend seizoen een versterkte degradatie wordt ingevoerd. In de laagste twee klassen wordt er per regio bekeken hoeveel poules er komen.